HASIČI ZÁKUPY / JPO III/1

Vítejte na stránkách výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Zákupy

CIMG5149.JPG

Líbí se Vám naše nové stránky?

Ano (68 | 71%)
Ne (28 | 29%)

   150 

   155   

    156 

   158 

  112  

Hasiči Zákupy na Facebooku, Navštivte nás :)
Hasiči Zákupy na Facebooku, Navštivte nás :)
7426.jpg
images.jpg
pozary.cz_.jpg
deva.jpg
logo-tht.png
images (1).jpg
Bez názvu.png
images.jpg
Požáry - 14
Dopravní nehody - 4
Technická pomoc - 22
Únik látek - 1
Planý poplach - 1
Prověřovací cvičení - 3
Záchrana osob nebo zvířat - 1
Ve 14:33 hod. byl vyhlášen další poplach. Po domluvě s OPIS se dovídáme, že se jedná o prověřovací cvičení na únik nebezpečné látky. Cvičení bylo situováno na letiště Hradčany - Ralsko. Vyjeli jsme s CAS24 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo a nahlášení veliteli zásahu jsme byli určeni ke zbudování dekontaminační zóny. Zásah byl prováděn za pomoci dýchací techniky. Po ukončení a zhodnocení cvičení jsme byli odesláni zpět na základnu. Cvičení se také účastnily jednotky HZSLK stanice Jablonné v Podještědí a stanice Česká Lípa, dále JSDH Mimoň a Doksy. Při cvičení nedošlo k žádnému zranění. Návrat v 15:30 hod.
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
foto SDH Mimoň
V 18:53 hod. nám byl vyhlášen poplach.Po domluvě s OPIS nám bylo zděleno, že se jedná o požár technologie ve výrobní hale firmy IAC Group v Nových Zákupech. Vyjeli jsme s CAS24 T815, CAS32 T148 a DA Avia v počtu 1+9. Na místě po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že požár byl lokalizován zaměstnaci ještě před naším příjezdem. Jednotka v DT rozvinula útočné vedení vysokotlaku a byla dohašována skrytá ohniska. Dále bylo provedeno hašení střechy za pomoci proudu "C" z místní hydrantové sítě. Na místo se dostavila jednotka HZSLK s vozidlem MAN a bylo jim předáno velení. Dále bylo prováděno rozebírání odsávání a vyhledávání zbylých ohnisek požáru. Na místo se dostavil vyšetřovatel požárů a POLICIE ČR. Jednotka se vrátila na základnu kolem desáté hodiny, při zásahu nebyl nikdo zraněn.
IMG_4770.jpg
IMG_4781.jpg
IMG_4784.jpg
IMG_4789.jpg
IMG_4797.jpg
IMG_4798.jpg
IMG_4803.jpg
IMG_4807.jpg
IMG_4818.jpg
IMG_4820.jpg
IMG_4821.jpg
IMG_4824.jpg
V sobotu odpoledne nám byl vyhlášen poplach. Po domluvě s OPIS jsme byli vysláni do Mimoňské ulice, kde byla nalezena mrtvá srna. Vyjeli jsme s CAS 24 T815 v počtu 1+3. Po provedeném průzkumu na místě bylo zjištěno, že mrtvá srna se nachází ve starém řečišti. Srna byla za pomoci brodících holinek vytažena na břeh a uložena do igelitových pytlů. O likvidaci těla se postará pracovník lesů Města Zákupy. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.
V ranních hodinách nám byl vyhlášen další poplach. Po telefonické domluvě s OPIS jsme byli vysláni do Nových Zákup směr na Velenice, kde měl být spadlý strom na vedení elektrické energie. Vyjeli jsme s CAS24 v počtu 1+3. Provedeným průzkumem na trase Nové Zákupy -Velenice nebyl zjištěn žádný spadlý strom, a proto se jednotka po domluvě s OPIS vrátila zpět na základnu. Tento výjezd je kvalifikován jako planý poplach.
V 10 hod. byl vyhlášen poplach. Po domluvě s operačním střediskem jsme byli vysláni do Velenic ke spadlému stromu. Vyjeli jsme s CAS24 v počtu 1+3. Po příjezdu k místu události byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že spadlý strom brání v průjezdu po komunikaci. K pořezání stromu byla použita motorová pila. Po odklizení stromu a úklidu materiálu jsme se vrátili zpět na základnu. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.
V dopoledních hodinách byl vyhlášen další poplach. Po konzultaci s OPIS vyjíždíme s CAS24 v počtu 1+3 k dopravní nehodě v ulici Mimoňská. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozu značky Audi - vozidlo mimo komunikaci, zraněny dvě osoby z toho jedna těžce. Na místě události v době našeho příjezdu byl lékař RZS Česká Lípa, který poskytl první pomoc těžce zraněné osobě. Naše jednotka se ujmula druhé osoby a provedla předlékařské ošetření. Dále se na místo dostavila další posádka RZS z České Lípy a HZSLK stanice Česká Lípa. Bylo provedeno protipožární opatření na vozidle a natažen vysokotlaký proud k uhašení doutnajícího motorového prostoru u havarovaného vozidla. Byla zastavena doprava na pozemní komunikaci v obou směrech a vyčkali jsme na přílet vrtulníku LZSLK. Po odletu vrtulníku a odjezdu sanitních vozů byla komunikace zprůjezdněna. Uniklé provozní náplně byli zasypány sorbentem. Místo události protokolárně předáno nájemci objektu s upozorněním na nebezpečí vstupu do budovy vzhledem k porušení nosné zdi objektu. Po úklidu materiálu návrat zpět na základnu.
HPIM3064.JPG
HPIM3065.JPG
HPIM3066.JPG
HPIM3067.JPG
HPIM3068.JPG
IMG_4688.jpg
IMG_4689.jpg
IMG_4695.jpg
IMG_4710.jpg
IMG_4704.jpg
IMG_4699.jpg
IMG_4711.jpg
IMG_4719.jpg
IMG_4701.jpg
V 9:15 hod. nám byl vyhlášen další letošní poplach. Po domluvě s OPIS jsme byli vysláni do České Lípy, kde v ulici Partyzánská došlo k požáru učebny na základní škole. Vyjeli jsme s CAS24 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu k místu události jsme byli vysláni velitelem zásahu do 3NP v dýchací technice. Natáhli jsme útočné vedení "C" do 3NP a dále se řídili pokyny velitele zásahu. Následně bylo cvičení ukončeno a jednotka po zhodnocení cvičení odjela zpět na základnu. Při cvičení nedošlo k žádnému zranění. Jednotky na místě události: HZSLK stanice Česká Lípa , SDH Česká Lípa, SDH Dobranov a SDH Zákupy. Díky dnešnímu cvičení jsme si mohli téměř na ostro vyzkoušet novou dýchací techniku od firmy Dräger, kterou jsme pořídili z dotace fondu požární ochrany LK a rozpočtu města Zákupy.
Ve 14:30 hod. byl opět pomocí sirény vyhlášen požární poplach. Po domluvě s OPIS jsme byli vysláni do Nádražní ulice, která byla zahalena do štiplavého kouře, který bránil řidičům v průjezdu po komunikaci. Vyjeli jsme s CAS24 T815 v počtu 1+3. Na místě po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o nedovolené pálení odpadů. Na likvidaci ohniště byl použit proud vysokotlaké vody. Na místo se dostavila městská policie a došetřovala okolnosti nedovoleného pálení. Po likvidaci požáru a úklidu materiálu jsme odjeli zpět na základnu. Návrat v 15:15 hod. při výjezdu nedošlo k žádnému zranění.
HPIM3033.JPG
HPIM3034.JPG
HPIM3035.JPG
HPIM3036.JPG
HPIM3037.JPG
V 15:53 hod. vyhlášení poplachu. Po domluvě s OPIS jsme vysláni k budově "Heldovky" na náměstí, kde zahořela stará tráva. Výjezd s CAS 24 Tatra 815 v počtu 1+3. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hoří suchá tráva na ploše cca 5x5m. Na likvidaci byl použit jeden proud "C". Návrat na základnu v 16:37 hod.
Ve 13:20 hod. nám byl po delší době pomocí sirény vyhlášen poplach. Po domluvě s OPIS jsme byli vysláni do obce Hradčany k požáru lesního porostu. Vyjeli jsme s CAS 24 1+3 a CAS 32 1+2. Na místě jsme se zapojili do likvidace požáru na útočných proudech a zřídili jsme čerpací stanoviště u místního rybníka. Dále jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody. Na likvidaci požáru se podílely tyto jednotky: HZSLK stanice Česká Lípa a stanice Jablonné v Podještědí dále pak JSDH Mimoň, Doksy a Stráž pod Ralskem. Návrat na základnu v 17. hod. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.
foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

foto SDH Mimiň

V 11:31 hod. vyhlášen poplach. Po konzultaci s operačním střediskem jsme byli vysláni do Nových Zákup. Zde se měla nacházet starší žena v bytě, která neodpovídala na výzvu svých příbuzných. Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že byt se nachází v 2NP a dveře bytu jsou zamčeny. Počkali jsme na příjezd Policie a pomocí nastavovacích žebříků jsme vstoupili na balkón. Rozbili jsme okno balkonových dveří a za asistence Policie vstoupili do bytu. V bytě byla nalezena osoba ženského pohlaví, u které lékař konstatoval smrt. Výjezd s CAS 24 T815 v počtu 1+3 zbytek jednotky ponechán na základně jako záloha. Návrat na základnu ve 12:02 hod.
Před osmou hodinou ranní jsme byli starostkou města informováni o spadlém stromu v Brenné. Událost jsme nahlásili na OPIS a vyjeli s CAS24 v počtu 1+2. Na místě po prpovedeném průzkumu, bylo zjištěno, že část spadlého stromu zasahuje do místní komunikace. Postarali jsme se o rozřezání a odkllizení stromu z komunikace. Návrat na základnu v 8:15 hod.
Po silném větru a přívalových deštích, které se prohnaly Zákupami okolo osmnácté hodiny, jsme zasahovali u celkem 14. událostí. Jednalo se převážně o škody na střechách a o popadané stromy, které bránily průjezdu po komunikacích. Dále o jednu dopravní nehodu osobního automobilu a cyklisty mezi Zákupami a Bohaticemi. Na tyto události jsme byli vysláni s CAS24 a CAS32 v počtu 1+3 a 1+3. Ukončení a návrat na základnu ve 22:10 h. Při zásazích nedošlo k žádnému zranění z řad hasičů.
HPIM3010.JPG
HPIM3011.JPG
HPIM3012.JPG
V 15 h. vyhlášen první poplach dnešního dne. Byli jsme vysláni do Kamenic na kontrolu komínového tělesa v rodinném domě. Majitelka cítila kouř, a tak pro jistotu zavolala na tísňovou linku. K události jsme vyjeli s CAS24 v počtu 1+3. Na místě po provedeném průzkumu nebylo zjištěno žádné zahoření. Vzhledem k silnému zanešení komínu byla majitelce domu doporučena revize a vymetení komínu. Návrat na základnu v 15:45 h.
Ve 22:15 h. byl vyhlášen poplach. Byli jsme po konzultaci s operačním střediskem vysláni na železniční přejezd do Božíkova, kde se měla stát nehoda vlaku a osoby. Vyjeli jsme s CAS 24 v počtu 1+4. Po příjezdu a provedeném průzkumu k železničnímu přejezdu v Božíkově jsme zjistili, že se v daném místě nikdo nenachází. Dále jsme kontaktovali OPIS a byli jsme přesměrováni do Bohatic. Na místo události v Bohaticích jsme dojeli současně s HZS Česká Lípa. Na místě v té době již zasahovala RZS Česká Lípa. Doktor po ohledání postižené osoby konstatoval smrt. Dále se na místo události dostavila POLICIE a HZSČD stanice Liberec. Našeho zásahu tedy nebylo třeba a jednotka se po dohodě s velitelem zásahu mohla vrátit na základnu ve 23:20 h. Vzhledem k okolnostem zjištěným na místě události se dá s velkou pravděpodobností říct, že nešlo o náhodu, ale o sebevražedný úmysl, který se stal skutečností.
Okolo čtvrté hodiny odpolední se severními čechy prohnala bouře s velmi vydatnými srážkami. Díky těmto přívalovým dešťům se rozvodnilo několik potoků v celém regionu. Velké škody napáchala voda také v Novém Oldřichově, kam jsme byli z OPIS vysláni na pomoc. K události jsme vyjeli s Avií v počtu 5+1. Na místě jsme pomáhali s odčerpáváním vody ze zatopených domů a s odklízením nahromaděného materiálu v korytě potoka. Zpět na základnu jsme se vrátili před osmou hodinou večer. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.
P1060025.JPG
P1060026.JPG
P1060027.JPG
P1060030.JPG
P1060031.JPG
P1060034.JPG
V 7:24 hod. vyhlášení poplachu. Po dohodě s OPIS jsme byli vysláni na likvidaci spadlého stromu do Lasvic. Výjezd s CAS 24 v počtu 1+3. K místu události jsme dojeli prakticky současně s jednotkou HZSLK Česká Lípa. Průzkumem byl zjištěn spadlý strom, který zasahoval do místní komunikace. Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily. Dále byl strom odklizen a jednotka se mohla vrátit na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.
V 17hod vyhlášení poplachu. Jedná se opět o pomoc při likvidaci následků přívalových dešťů v Obci Velenice. Výjezd s technikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 1+ 6 . Návrat na základnu ve 20hod.
IMG_3386.jpg
IMG_3389.jpg
IMG_3390.jpg
IMG_3392.jpg
IMG_3396.jpg
IMG_3398.jpg
IMG_3400.jpg
IMG_3402.jpg
IMG_3404.jpg
IMG_3412.jpg
IMG_3414.jpg
Ve 20:25 hod. nám byl vyhlášen poplach. Po konzultaci s OPIS jsme byli vysláni do Božíkova k dopravní nehodě osobního vozidla. K události jsme vyjeli s CAS 24 T815 v počtu 1 + 3 (zbytek jednotky ponechán jako záloha na základně). Po příjezdu k místu zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozidla se zaklíněným řidičem, které havarovalo do sloupu elektrického vedení. Jednotka se ujmula postiženého a provedla protipožární opatření na vozidle. Na místo se dostavila RZA z České Lípy a zraněného si převzali do své péče. Vzhledem k poškození sloupu el. vedení byl přes OPIS povolán technik rozvodných závodů. Dále se na místo dostavili profesionální hasiči z České Lípy s technikou Nissan Patrol a postarali se o vyproštění zraněného pomocí hydraulických nůžek. Po naložení pacienta jsme provedli úklid vozovky. Poté jsme vyčkali na příjezd odtahové služby. Po naložení automobilu jsme se vrátili zpět na základnu kolem půlnoci.
IMG_3239.jpg
IMG_3243.jpg
IMG_3245.jpg
IMG_3247.jpg
IMG_3248.jpg
IMG_3249.jpg
IMG_3251.jpg
IMG_3253.jpg
IMG_3256.jpg
IMG_3259.jpg
IMG_3262.jpg
Po vydatných deštích v noci z 26.5. na 27.5. se obcí Velenice prohnala záplavová vlna přítokem do řeky Svitávky. Vedením obce jsme byli požádáni o pomoc při likvidaci této události, a proto jsme hned ráno 27.5.2009 vyjeli do Velenic pomoci místním občanům. Vyjeli jsme s CAS 24 T815 a CAS 32 v počtu 1+5. Na místě jsme po celý den prováděli likvidační a úklidové práce (čerpání vody ze studní, mytí komunikace, atd.). Na základnu jsme se vrátili v 18:45 hod. Video z místa zde: http://www.youtube.com/watch?v=azusNjALskg
HPIM2956.JPG
HPIM2957.JPG
HPIM2958.JPG
HPIM2960.JPG
HPIM2962.JPG
HPIM2963.JPG
HPIM2964.JPG
HPIM2965.JPG
HPIM2966.JPG
HPIM2968.JPG
HPIM2969.JPG
HPIM2970.JPG
V 15:20 hod. vyhlášení poplachu. Po domluvě s OPIS jsme byli vysláni do Kuřivod na požár lesa. Vyjeli jsme s CAS24 T815 a CAS32 T148 v počtu 1+3 a 1+2. Po příjezdu k místu události jsme se rozdělili na útočné proudy od CAS24 a CAS32 doplňuje kyvadlově vodu. Plocha požáru je cca 4 hektary. Na místě zasahují tyto jednotky: HZSLK stanice Jablonné v Podještědí, SDH Mimoň, SDH Doksy, SDH Brniště a SDH Stráž pod Ralskem. Požár je pod kontrolou a dohašují se špatně přístupná místa. Na pomoc přijel traktor, který oboral požářiště, tak aby se oheň dál nešířil. Úplnou likvidaci požáru zajistí lesní správa pomocí těžké techniky. Návrat na základnu ve 21:40 hod. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění. Všem zúčastněným patří velký dík za zvládnutí takto časově náročného zásahu.
IMG_2840.jpg
IMG_2842.jpg
IMG_2843.jpg
IMG_2844.jpg
IMG_2845.jpg
IMG_2850.jpg
IMG_2856.jpg
IMG_2859.jpg
IMG_2836.jpg
IMG_2837.jpg
IMG_2838.jpg
IMG_2841.jpg
Ve 14:39 hod. nám byl vyhlášen poplach. Po domluvě s OPIS jsme byli vysláni do Bohatic k požáru osobního vozu. Vyjeli jsme s CAS24 T815 a CAS32 T148 v počtu 1+3 a 1+3. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že osobní vůz značky FIAT je plně zachvácen plameny. Velitel rozhodl o nasazení dvou útočných proudů od CAS24. Jednotka rozvinula jeden proud vysokotlaku a jeden proud C. Na místo se dostavila jednotka HZSLK ze stanice Česká Lípa s technikou CAS IVECO a RZA Nisan. Po likvidaci jsme se vrátili zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.
IMG_2728.jpg
IMG_2729.jpg
IMG_2730.jpg
IMG_2737.jpg
V 16:10 hod. nám byl vyhlášen poplach. Po konzultaci s OPIS nám byl nahlášen požár výrobní technologie a střechy ve firmě Vest-Izol s.r.o. Vyjeli jsme s technikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 1+3 a 1+1. Po příjezdu k místu události bylo zjištěno, že se požár podařilo lokalizovat zaměstnancům pomocí RHP a jednoho proudu C z nadzemního hydrantu. Po provedeném průzkumu byl k dohašování skrytých ohnisek použit vysokotlaký proud. Na místo se dostavila jednotka HZS stanice Česká Lípa s technikou CAS IVECO Magirus a AZ 30 Mercedes. Jednotky začaly s rozebíráním odsávání, pomocí motorové pily i střešní konstrukce. Po likvidaci požáru bylo místo protokolárně předáno zástupci vedení firmy a naše jednotka se mohla vrátit na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.
P1010118.JPG
P1010121.JPG
P1010122.JPG
P1010123.JPG
P1010132.JPG
P1010133.JPG
P1010134.JPG
4c81622f503a8.jpg
Dne 21.4.2009 jsme byli vysláni do České Lípy na pomoc při záchraně sebevraha. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení.
4c81622f6c779.jpg
4c81622f82f55.jpg
4c81622fbd24b.jpg
4c81622fb0e98.jpg
Dnes ve 12:30h nám byl vyhlášen poplach. Jednalo se o požár rákosí v Zákupech za vlakovým nádražím. Vyjeli jsme s CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 1 + 7. Po příjezdu k místu události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár rákosí u železniční trati o velikosti cca 50 X 4m. Na likvidaci byl nasazen jeden proud C z CAS 32. Na místo se dostavila jednotka HZSLK stanice Česká Lípa s CAS 24 T815. Po likvidaci jsme se vrátili zpět na základnu ve 14h.
HPIM2935.JPG
HPIM2936.JPG
HPIM2937.JPG
HPIM2938.JPG
HPIM2939.JPG
HPIM2940.JPG
V 18:00 h. nám byl pomocí pagingu vyhlášen poplach. Po konzultaci s OPIS jsme byli vysláni do Obce Ploužnice na požár lesa. V době vyhlášení poplachu jsme byli na pravidelné čtvrteční brigádě ve zbrojnici, a proto jsme vyjeli prakticky ihned po vyhlášení poplachu s technikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 1 + 7. Po příjezdu k místu události jsme byli velitelem zásahu vysláni na pomoc zasahujícím hasičům na proudech. Zbytek jednotky se staral o dopravu vody na požářiště. Na zásahu se podílely tyto jednotky: HZSLK stanice Jablonné v Podještědí 1x CAS, stanice Česká Lípa 1x CAS + VA, SDH Mimoň 1x CAS, SDH Doksy + Staré Splavy 3x CAS. Na základnu jsme se vrátili ve 20:30h.
HPIM2917.JPG
HPIM2919.JPG
HPIM2920.JPG
HPIM2925.JPG
HPIM2926.JPG
HPIM2927.JPG
HPIM2929.JPG
HPIM2932.JPG
Kopie - HPIM2916.JPG
Před pátou hodinou odpolední nám byl pomocí sirény vyhlášen další poplach. Tentokrát jsme byli vysláni do Starých Splavů k požáru lesa. Jednotka vyjela s CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 1 + 6. Na místě zásahu jsme se podíleli na likvidaci požáru na proudech a doplňování vody na požářiště. Mimo nás zde zasahovaly jednotky HZSLK stanice Česká Lípa , SDH Doksy + Staré Splavy , SDH Dubá a SDH Mimoň. Na základnu jsme se vrátili ve 20:05 h.
V 10:45 h. se opět rozbzučely pagery. Tentokrát jsme byli po domluvě s OPIS vysláni do Nových Zákup. Zde bylo na místní komunikaci zjištěno větší množství uniklých provozních náplní z osobního vozu zn. Renault. Jednotka se na místo dostavila s technikou CAS 24 T815 a DA 12 AVIA v počtu 1 + 8. Po provedeném průzkumu jsme započali s posypem sorbčními prostředky a s úklidem vozovky. Návrat na základnu zhruba ve dvanáct hodin.
IMG_2557.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_2560.jpg
IMG_2561.jpg
IMG_2564.jpg
IMG_2565.jpg
IMG_2568.jpg
Ve 23:05 h. nám byl pomocí pagingu vyhlášen další poplach. Po telefonické domluvě s OPIS nám bylo upřesněno místo a požadavek na výjezd obou CAS k požáru lesa do Obce Vranov. Vyjeli jsme tedy s CAS 24 T815 a CAS 32 T 148 v počtu 1 + 5. Po příjezdu k místu události jsme byli velitelem zásahu požádáni o doplnění vody na požářiště. Na místě v tu dobu zasahovaly jednotky SDH Mimoň , HZSLK stanice Jablonné v Podještědí a HZSLK stanice Česká Lípa. Po doplnění vody na požářiště jsme se vrátili zpět na základnu.
IMG_2527.jpg
IMG_2529.jpg
IMG_2531.jpg
IMG_2537.jpg
IMG_2540.jpg
IMG_2543.jpg
IMG_2544.jpg
IMG_2547.jpg
IMG_2553.jpg
IMG_2555.jpg
Dne 22.3.2009 v 17:40 hod. nám byl pomocí pagingu vyhlášen poplach. Po telefonické domluvě s OPIS jsme byli vysláni na požár rodinného domu do Obce Ploužnice. K události jsme vyjeli s technikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 1 + 8. Když jsme přijeli na místo zásahu, tak na místě již zasahovaly jednotky SDH Mimoň a HZSLK stanice Jablonné v Podještědí. Po naší jednotce se na místo dostavily ještě jednotky HZSSK stanice Bělá pod Bezdězem a SDH Stráž pod Ralskem. Po nahlášení veliteli zásahu jsme byli vysláni  v dýchací technice do půdního prostoru, kam jsme zároveň nasadili vysokotlaký proud. Podíleli jsme se na dohašování skrytých ohnisek a rozebírání konstrukcí. Krátce před 20. hodinou nám bylo oznámeno, že již naše služby nejsou potřeba a mohli jsme se vrátit na základnu. Při výjezdu nedošlo k žádnému zranění.
IMG_2143.jpg
IMG_2145.jpg
IMG_2147.jpg
IMG_2150.jpg
IMG_2151.jpg
IMG_2152.jpg
IMG_2154.jpg
IMG_2155.jpg
IMG_2157.jpg
IMG_2160.jpg
IMG_2163.jpg
IMG_2166.jpg
V 17:15 hod. byl jedním občanem Zákup zpozorován požár v přístavku za kapličkou na Kamenickém vrchu. Tento svůj objev telefonicky nahlásil naší jednotce. Vzhledem k tomu, že jsme se zrovna nacházeli ve zbrojnici nebyl problém, abychom vyjeli téměř okamžitě s CAS 24 T815 v počtu 1+3. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár zbytku uskladněného sena. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden proud C. Požár byl pravděpodobně založen dětmi, které od místa utíkaly, když byly vyrušeny.
Obraz012.jpg
Obraz013.jpg
Obraz014.jpg
Obraz015.jpg
Obraz016.jpg
Obraz017.jpg
Obraz018.jpg
Obraz023.jpg
Krátce po jedné hodině odpolední nám byl po delší odmlce vyhlášen druhý letošní poplach. Po telefonické domluvě s OPIS nám byla nahlášena dopravní nehoda dvou vozidel s následným požárem na pozemní komunikaci mezi Zákupy a Dobranovem. Jednotka vyjela s CAS 24 T815 v počtu 1+3. Na místě v době našeho příjezdu již zasahovala jednotka HZS LK z České Lípy s technikou Nisan Patrol a CAS 24 MAN. Průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale o výpary vzniklé únikem provozních kapalin na teplé těleso výfuku. Naše jednotka se podílela na zamezení úniku ropných produktů provizorní opravou palivové soustavy. Dále jsme na místě vyčkali na příjezd dopravní policie a poté jsme se vrátili zpět na základnu.
Obraz000.jpg
Obraz001.jpg
Obraz010.jpg
Obraz011.jpg
První výjezd letošního roku na sebe nenechal dlouho čekat. Dnes ve třičtvrtě na dvě v noci nám byl poprvé pomocí pagingu vyhlášen poplach. Po spojení s OPIS byla naše jednotka vyslána do České Lípy k požáru rodinného domu. K události jsme vyjeli s CAS 24 T815 a CAS 32 T148 v počtu 4 + 1. Po příjezdu k události jsme byli na místě jako záloha. Vzápětí jsme byli v dýchací technice vysláni do prostoru garáže, kde jsme měli za úkol vynosit hořlavý materiál. Dále jsme se podíleli na rozebírání střešní konstrukce a dohašování skrytých ohnisek hoření. Požárem byla zničena garáž včetně zaparkovaného vozu, dále se pak požár rozšířil do podkroví garáže a na střechu. Zásahem hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru do obytných částí domu. Okolo třetí hodiny nám velitel oznámil, že již naše služby nepotřebuje a jednotka se mohla vrátit na základnu. Návrat ve 3:20 h., při zásahu nedošlo k žádnému zranění. Na likvidaci požáru se podílely tyto jednotky: HZSLK stanice ČL - T815 a MAN, SDH Nový Bor - Volvo, SDH Česká Lípa - T815, SDH Dobranov - Škoda RTHP a T148.
P1000905.JPG
P1000910.JPG
P1000913.JPG
P1000916.JPG
P1000919.JPG
P1000920.JPG
P1000922.JPG
P1000924.JPG
P1000925.JPG
P1000917.JPG
P1000928.JPG
P1000929.JPG
Město Zákupy
http://hasici-zakupy.webgarden.cz/
Hasiči Dobranov
Hasiči Mimoň
Hasiči Doksy
Hasiči Dubá
Hasiči Česká Lípa
Hasiči Nový Bor
Hasičský záchranný sbor ČR
Hasiči Žandov
Hasiči Stráž pod Ralskem
Hasiči Varnsdorf
Hasiči Cvikov
Hasiči Skalice u České Lípy
Hasiči Brniště
Hasiči Kundratice u Cvikova
Hasiči Jablonné v Podještědí
Hasiči Staré Splavy
Hasiči Zdislava
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one